Bezpečnostní fólie

Tyto fólie používáme všude tam, kde potřebujeme zajistit objekt před násilným vniknutím, resp. pachateli co nejvíce znesnadnit cestu.

  • Okna přízemních bytů
  • Okna a prosklené dveře rodinných domů
  • Prosklené výlohy obchodů
  • Balkónové dveře a okna

Dále můžeme bezpečnostní fólie použít jako ochranu před přírodními živly jako jsou např. vichřice a krupobití.

  • Střešní okna
  • Větší prosklené plochy

Instalací bezpečnostní fólie se zpevní celá prosklená plocha, která pak lépe odolává tlakovým vlnám např. při výbuchu a chrání před poraněním osob úlomky skla.

  • Administrativní budovy

Bezpečnostní fólie jsou čiré, silné 0,3mm. Stejně jako všechny ostatní okenní fólie mají schopnost zachytit škodlivé UV záření – UV filtr 99%. V současné době dodáváme fólie Hanita Coatings mají stupeň odolnosti P-2A dle EN 356 při instanci na sklo o tloušťce min.3 mm a více. Instalace bezpečnostních fólií se provádí na vnitřní stranu prosklení. Zkoušky odolnosti provádí státem akreditovaná zkušebna IKATES.

Počet přístupů Mapa WEBU    Aktualizace 21. 1. 2014    © 2014 WEBMASTER Martin Sup