Ochranné fólie

Tyto fólie jsou odstupňovány v sílách 50, 100, 150 a 200 μm. Slouží především k ochraně osob před poraněním při rozbití skla.

  • Mateřské školy
  • Základní školy
  • Prosklené stěny
  • Prosklené plochy v potravinářském průmyslu

Dále můžeme ochranné fólie použít jako ochranu před přírodními živly jako jsou např. vichřice a krupobití.

  • Střešní okna
  • Větší prosklené plochy

Ochranné fólie jsou čiré. Stejně jako všechny ostatní okenní fólie mají schopnost zachytit škodlivé UV záření – UV filtr 99%. Tyto fólie mají pouze ochranou funkci a nejsou atestovány na žádnou třídu odolnosti.

Dále byly tyto fólie posouzeny ve STÁTNÍM ZDRAVOTNICKÉM ÚSTAVU a byl na ně vystaven odborný posudek zdravotní nezávadnosti:

- posouzení na základě výsledků stanovení emisí těkavých organických látek
- posouzení vlivu polyesterových fólií na senzorické vlastnosti potravin

Tyto fólie jsou též atestovány dle ČSN EN 12600 - odolnost proti kyvadlovému nárazu.

Počet přístupů Mapa WEBU    Aktualizace 21. 1. 2014    © 2014 WEBMASTER Martin Sup